Om e-læring

E-læring omfatter det å ta i bruk alle varianter av digitale læringsressurser. Det kan være video, tekst, animasjoner, tester eller komplette nettkurs der deltakeren skal arbeide seg gjennom fagstoffet på en systematisk måte. For å organisere gjennomføringen er det utviklet egne nettbaserte løsninger som kalles læringsportaler. Disse har som oppgave å gjøre det enkelt å holde oversikten over kursaktiviteten, tildele kurs, gjennomføre tester, rapportere og følge opp deltakerne. E-læring kombineres gjerne med vanlig klasseromsundervisning.

Å ta i bruk e-læring kan være svært kostnadseffektivt og fleksibelt. I de siste par årene er svært mange virksomheter blitt klar over potensialet i denne måten å drive undervisning på. De fleste ønsker derfor å satse systematisk på videreutvikling av slike tilbud i fremtiden.

Nysgjerrig på hvilke fordeler din virksomhet kan oppnå ved økt satsing på e-læring? Vi i Norsk Interaktiv kan hjelpe dere.

Sammen kan vi kartlegge behov, ressurser og andre forutsetninger som trengs for å komme i gang. Dette er en spennende og nyttig prosess.

Uansett – vi tilpasser vår innsats til den situasjonen og det behovet dere måtte ha. Noen kunder ønsker at vi gjør det meste, mens andre ønsker å bygge kompetanse slik at de i fremtiden kan produsere kursinnholdet selv. En vanlig metodikk er at vi gjennomfører det første kursprosjektet i et tett samarbeid med dere slik at det er lett å vurdere hvorvidt det er ønskelig å gjennomføre neste prosjekt på egenhånd. Vår rolle kan derfor spenne fra det å levere komplette produksjoner til å være pedagogiske og tekniske rådgivere for virksomheter som gjør det meste selv.

Vår visjon: Bærekraftig kompetanseutvikling

I dette legger vi i Norsk Interaktiv blant annet:

  • Nettundervisning gir en minimal belastning på miljøet, sparer reise- og andre utgifter og er derfor et svært bærekraftig supplement til vanlig klasseromsundervisning.
  • Vi ønsker å dele vår kompetanse med våre kunder slik at de som ønsker det kan utvikle eller vedlikeholde kursinnholdet selv.

Kontakt oss

Har du spørsmål?
Fyll ut skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg!