Kundeeksempler

Norsk Interaktiv har levert hundrevis av kursprosjekter til store og små kunder de siste årene.

Slike prosjekter er et tett samarbeid mellom fageksperter hos våre kunder og våre prosjektledere i Norsk Interaktiv. Det er vanligvis Norsk Interaktivs prosjektledere som er ansvarlig for prosessen, og sørger for at vi kommer frem til et godt sluttresultat innenfor budsjett og på avtalt tid.

Vi skal se på noen eksempler på prosjekter her.

Skanska Mangfoldsledelse

Sammen med Skanska Norge AS har vi utviklet et kurs i «Mangfoldsledelse».

Mangfoldsledelse handler om å møte hele mennesket på arbeidsplassen, og om å se mennesker og situasjoner fra et annet perspektiv enn sitt eget. Skanska er opptatt av at de skal være en organisasjon med ansatte forstår at mennesker er forskjellige og bringer med seg ulike referanser, erfaringer og kompetanse i jobben. Dette kurset er et viktig bidrag i dette.

Norsk Interaktiv har skrevet manus for kurset (basert på gode innspill og et hyggelig samarbeid med leder for inkludering og mangfold i Skanska Norge), utviklet animasjoner og annet grafisk innhold og implementert kurset i forfatterverktøyet Elucidat. Skanska har selv lagt inn kurset i sitt LMS, og står ansvarlig for utrulling, administrasjon og rapportering.

Norsk Interaktiv har fått svært gode tilbakemeldinger fra Skanska på prosessen med å utvikle kurset, og på sluttresultatet.

Aker Solutions’ Clamp Connector

Aker Solutions leverer mye avansert utstyr og tjenester til energi-/offshoresektoren. De har behov for å lære opp sine kunder i å bruke det utstyret de leverer på en riktig måte. Vi har vært partner med Aker Solutions i over 10 år.

Et eksempel på et prosjekt er deres «Mark II Clamp Connector», som brukes for å kople sammen rørledninger subsea. Dersom en slik connector brukes eller lagres på feil måte, vil det kunne medføre store miljømessige og økonomiske konsekvenser.

For å utvikle dette kurset gjennomførte vi en prosess med deres teknologimiljø på Tranby, og utviklet kurset i samarbeid med dem.

Vi stod for produksjon av kurset, mens deres ingeniører selvsagt stod for den tekniske kompetansen.

Kurset ble levert som en SCORM-pakke og implementert i Aker Solutions’ LMS.

Skan-kontroll Rans og sikkerhetskurs

Skan-kontroll er en totalleverandør av sikkerhetsløsninger til offentlige og private virksomheter. Som en del av sine tjenester, tilbyr de kurs og kompetanse til sine kunder. Norsk Interaktiv har vært Skan-kontrolls samarbeidspartner for digital kursutvikling i flere år, og har utviklet flere kurs i samarbeid med dem.

Skan-kontroll er et eksempel på en av kundene som vi kjører samarbeidsprosjekter med. Les gjerne mer om samarbeidsprosjekter her.

Skan-kontroll bruker Mentorkit LMS som læringsplattform, også i forhold til sine store kunder (for eksempel butikkjeder).

Kurset om «Svinn i selvbetjeningskasser» tar for seg hvordan ansatte i dagligvarebutikker skal forholde seg til denne typen kasser. Formålet med dette kurset er å gi butikkmedarbeidere økt kompetanse i bruk av selvbetjeningskasser slik at de kan bidra til å forebygge og forhindre tyveri, samt å gi trygghet i håndtering av uønskede hendelser.

Kurset bruker en rekke ulike virkemidler, for eksempel animasjoner (motion graphics) for å illustrere viktige prinsipper, foto fra butikker for å vise eksempler på metoder for bedrageri og aktiviteter/oppgaver for å teste kunnskapen.

 

Jotun Hull Performance Solutions

Jotun, med sine over 10.000 ansatte og virksomhet i over 100 land, har engasjert Norsk Interaktiv i mange prosjekter innenfor digital læring.

Et eksempel på et av alle kursene vi har laget for dem er innenfor deres største forretningssegment, Marine. «Hull Performance Solutions» (HPS) er Jotuns flaggskip innenfor malingstjenester. Her har vi utviklet et kurs som lærer opp deres «HPS Managers» globalt. Kursutviklingen foregikk naturlig nok i tett samarbeid med Jotuns ingeniører.

 

Vitusapotek / Norsk Medisinaldepot (NMD) – Aposys-opplæring

Vitusapotek (NMD) har omtrent 3000 ansatte, og ca 200 apoteker. De skal rulle ut en ny programvareløsning (Aposys) som omfatter hele deres verdikjede, fra kassasystemene ute i butikkene og til servicekontoret sentralt. Norsk Interaktiv ble valgt som leverandør av opplæringen etter en anbudsrunde. Et apoteksystem er avansert, og har mange brukergrupper.

For at overgangen fra det gamle til det nye systemet skal gå smertefritt, har vi utviklet et kursopplegg som omfatter to viktige deler

  • Prosessopplæringen består av 10 e-læringskurs som går gjennom de ulike modulene i Aposys overordnet, på en slik måte at brukerne forstår hvordan Aposys fungerer/kommuniserer uten å se på skjermbilder.
  • Systemopplæringen går gjennom alle funksjoner ved å presentere skjermbilder, hvor en klikker og hvordan systemet fungerer rent praktisk. Modulene er av typen «Vis meg, prøv meg, test meg». Vi utvikler rundt 60 slike systemopplæringsfuksjoner.

Norsk Interaktiv har samarbeidet med Vitusapotek over flere år, og har blant annet også levert et introduksjonskurs for selskapets ansatte.

Viken Skog skogeierskole

Viken Skog SA er et samvirkeforetak eid av i overkant av 9 000 skogeiere i Viken, Vestfold og deler av Innlandet. De ønsker å lære den nye generasjonen skogeiere opp i moderne (og mer digital) skogsforvaltning.

Sammen med Viken Skog har vi utviklet «Skogeeierskolen» som består av en serie e-læringskurs.

Manus for kursene er utviklet av oss, etter gode innspill med fageksertise hos Viken Skog. Viken Skog bruker Mentorkit LMS. Kursene i Skogeierskolen kan kjøpes via vår nettbutikk.