Personvererklæring

Behandling av personopplysninger i Norsk Interaktiv AS

Når du bruker læringsportalen vår, besøker nettsiden vår eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norsk Interaktiv AS ved daglig leder Arne Bjørn Mikalsen. Kontaktinformasjonen til Norsk Interaktiv AS er:

Adresse: Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
E-post: firmapost@norskinteraktiv.no
Telefon: 38 12 34 56
Organisasjonsnummer: 987 903 023

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår personvernansvarlig direkte på: abm@norskinteraktiv.no. Alternativt kan du ringe ovennevnte telefonnummer.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn og for hvilket formål er angitt her:

 1. For å administrere og levere nettbasert læringsplattform for undervisning, hvor vi behandler ditt navn, dine kontaktopplysninger, passord, kjønn, fødselsdato og annen informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.
 2. Ta imot bestillinger og levere produkter på vår nettbutikk Nettkurs24.no eller Checkin.no: Ditt navn eller kontaktpersonens navn, adresse, mobil, epost, betalingsinformasjon og eventuelle kommentarer og korrespondanse ved oppfyllelsen av kjøpsavtalen.@
 3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg eller uttrykkelig samtykke.
 4. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 5. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke.
 6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Norsk Interaktiv bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Evry AS som på våre vegne står for den fysiske oppbevaringen og drift av server og annet utstyr som benyttes i forbindelse med drift av løsningen Norsk Interaktiv benytter for å oppfyllelse av Oppdragsavtalen.
 • Våre nettbutikkløsninger leveres av UniMicro AS og Checkin AS
 • Våre generelle nettsider er driftet av Sorenso AS.
 • Vårt helpdesk-system er levert av Zendesk.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid/sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er registrert som bruker hos oss, og så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Så lenge du er registrert bruker, vil imidlertid kjøpshistorikken lagres så du kan se tilbake på hvilke kurs som er kjøpt.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Vi vil også slette personopplysninger du ber om å få slettet, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

4. Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til:

 • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold
 • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysningene
 • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør
 • Å kreve sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
 • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på følgende adresser:

Norsk Interaktiv AS
E-post: firmapost@norskinteraktiv.no
Telefon: 38 12 34 56
Personvernansvarlig: abm@norskinteraktiv.no

Eller ringe til kundeservice på telefon: 38 12 34 56

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside www.norskinteraktiv.no.