Arbeidsrett og grunnleggende personalbehandling

Om kurset

Arbeidsmiljøloven har klare retningslinjer for håndtering av konflikter og oppsigelser. Likevel er det lett å gjøre feil. Lederes mangel på kunnskap innen arbeidsrettens lover og spilleregler fører til at mange arbeidstvister havner i retten. Slike rettssaker fører til tap av omdømme og negative økonomiske konsekvenser for bedriften.

Norsk Interaktiv har utviklet et interaktivt e-læringskurs som vil styrke din kompetanse innen arbeidsrett. Målet med kurset er å trygge deg som leder i prosesser og rammer som gjelder på arbeidsplassen. Arbeidsrett formidler hvorfor det er viktig å følge regelverket dersom en tvist skulle havne i domstolen, og hvordan du kan forebygge eskalering av en konflikt. Kurset vil bidra til at du kan ivareta de ansatte og din bedrifts interesser på en enda bedre måte i fremtiden.

Her er noen av temaene i kurset:

 • Hva er arbeidsrett?
 • God dialog
 • Tydelige tilbakemeldinger
 • Skriftlig dokumentasjon
 • Skriftlig advarsel
 • Prøvetid
 • Årsaker til avslutning
 • Drøftelsesmøte
 • Oppsigelse
 • Endringsoppsigelse
 • Forhandlinger
 • Sluttavtale
 • Alminnelig arbeidstid
 • Utvidet arbeidstid
 • Overtid
 • Nattarbeid

Kursinnholdet formidles gjennom engasjerende animasjoner. De visuelle presentasjonene tydeliggjør og forsterker formidlingen av lærestoffet. Ved hjelp av «visuelle knagger» forstås- og huskes innholdet bedre.  Det audiovisuelle kommuniserer til flere sanser samtidig og presenterer kursinnholdet effektivt. Vi har brukt humor der dette har vært relevant. «Å spille på følelser», er et godt pedagogisk grep som gir god læring. Underveis i kurset får kursdeltagerne oppgaver og blir testet i det som er gjennomgått.

Ved å inspirere ledere til å ivareta de ansatte og bedriftens interesser på den beste måten, vil dette kurset hindre økonomiske tap og fremme arbeidsmiljøet.

Du kan kjøpe Arbeidsrett som enkeltbruker eller for hele virksomheten. Ta kontakt med Norsk Interaktiv for mer informasjon.

Tilbud

Arbeidsrett og grunnleggende personalbehandling

Kjenner du til de viktigste trinnene i en oppsigelsesprosess? Er du bevisst på å dokumentere personalsamtaler skriftlig? Sammen med fageksperter har Norsk Interaktiv utviklet et engasjerende hyllevarekurs om arbeidsrett. Arbeidsrett tar for seg arbeidsgivers og ansattes rettigheter og plikter i arbeidslivet. Kurset gir deg også nyttige tips til grunnleggende og god personalbehandling.

Pris

Pris: Kr. 1250 + mva

Varighet

30-40 minutter

Tilbud