Stine Sofies Stiftelse

Vi er stolte og ydmyke over at Stine Sofies Stiftelse har valgt Norsk Interaktiv til å lage den digitale opplæringen til den viktige «Stine Sofie Foreldrepakke», som er et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre med barn fra 0 til 2 år. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet. Målgruppen for kurset er helsearbeidere som skal jobbe med småbarnsfamilier.

Stine Sofies Stiftelse er en norsk ideell organisasjon som arbeider for å beskytte og styrke barns rettigheter, spesielt de som har blitt utsatt for vold og overgrep. Stiftelsen jobber aktivt med å øke bevisstheten om barns rettigheter, forebygge vold og overgrep, og støtte ofre og deres familier gjennom ulike programmer og tjenester. Stine Sofies Stiftelse har hatt en betydelig innvirkning på arbeidet med å beskytte sårbare barn i Norge.

E-læringskurset skal informere og inspirere helsepersonell til å ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke i sine samtaler, og informere foreldre om Stine Sofie foreldrepakke.
Kurset vil ha en god variasjon i bruk av virkemidler; filmer, animasjoner, tekst/bilde og oppgaver. Kurset er praktisk, og kommer med mange konkrete tips som vil være viktig i hverdagen til helsearbeideren.

Norsk Interaktiv forventer å være ferdige med kurset tidlig i 2024. Når kurset er ferdig utviklet, skal det rulles ut bredt til helsearbeidere over hele Norge. Norsk Interaktivs læringsportal, Mentorkit LMS vil settes opp med en enkel, men detaljert selvregistreringsløsning, slik at det blir minimalt med administrasjon rundt kurset når det er utviklet. Samtidig vil det gi ansatte i Stine Stofies Stiftelse detaljerte oversikter over hvordan kurset tas i bruk ute hos sluttbrukerne.

Prosjektleder hos Stine Sofies Stiftelse, Christine Øygarden, har store forventninger til kurset, og ser frem til å kunne ta det i bruk i møte med helsearbeidere over hele Norge.