NorgesGruppen ASA valgte Norsk Interaktiv!

Selv om Norsk Interaktiv har bred erfaring med utvikling av kurs innen antikorrupsjon, er vi helt avhengige av kompetente og krevende kunder som Norgesgruppen for å få et optimalt resultat. Kundesamarbeid gjør oss til en bedre leverandør, til beste for nåværende og nye kunder.

Vi ser fram til samarbeidet med NorgesGruppen!