HMS på byggeplassen

Varden Entreprenør har valgt Norsk Interaktiv til å utvikle et digital kurs innenfor HMS på byggeplassen, ofte kalt PSI-kurs (personlig sikkerhetsinstruks) av bransjen. Kurset er utviklet og levert, og rullet ut for en rekke av Vardens prosjekter.

Arbeidstilsynet krever at alle som skal gjøre en jobb på en norsk byggeplass skal få nødvendig opplæring og byggherren skal medvirke til å skape et sikkert arbeidsmiljø. De fleste entreprenører tolker dette slik at de skal tilby prosjektspesifikk opplæring til alle som skal gjøre en jobb for entreprenøren, både egne ansatte og innleide.

Ved å digitalisere dette kurset og gjøre det interaktivt med blant annet en rekke oppgaver og videoer, får arbeiderne tilpasset og engasjerende opplæring på sitt språk.

Norsk Interaktiv har også utviklet en påmeldingsløsning som er knyttet til HMS-kortets API slik at entreprenøren praktisk talt ikke har noe administrasjon ved løsningen. Denne løsningen innebærer at arbeiderne kan scanne en QR-kode på vei inn til byggeplassen, og gjennomfører kurset effektivt på sin telefon. Alternativt har de gjennomført kurset før de kommer til byggeplassen ved at lenke til kurset er sendt ut på forhånd.

På denne måten opplever Varden Entreprenør bedre opplæring og en sikrere arbeidsplass. I tillegg sparer de veldig mye tid ved at de slipper å holde kursene fysisk. Varden oppnår også å ha full oversikt over hvem som har gjennomført opplæring på hvilke prosjekter gjennom sitt admin-grensesnitt i Mentorkit LMS.