E-læring hos Høyre

«Motion graphics» er valgt som fremtredende formidlingsform i nettkursene fordi den er klargjørende, informativ og effektiv. Kompliserte budskap formidles på en enkel og engasjerende måte. Bruk av visuelle metaforer i animasjonene gir gode visuelle knagger å henge kunnskapen på og hjelper til at budskapet i nettkursene blir forstått og husket.

Vi ser frem til spennende samarbeid fram mot valget 2017!